25 års erfarenhet och kompetens

Revisorspoolen har nu funnits i 25 år. Först på Tegnérgatan i Stockholm men flyttade 2003 till Täby Centrum.

Revisorspoolen består idag av fyra bolag i samverkan.
 

Christina Wahlström
Auktoriserad revisor, auktoriserad redovisningskonsult

Grundade Revisorspoolen 1989. Auktoriserad revisor samt redovisningskonsult. Christina är civilekonom och kvalificerad revisor sedan 1989 och har tidigare arbetat på en stor revisionsbyrå (KPMG) i sex år. Karriären startade dock på en redovisningsbyrå. Är registrerad revisor i ett antal mindre och medelstora aktiebolag, ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar, ideella föreningar och stiftelser. Speciellt intresserad av beskattning av fåmansföretag och dess ägare, samt utredningar i samband med exempelvis konkurser.


Christina Wahlström
Mob: 070-529 79 09
Dir: 08-792 19 30

Johan Ramstedt
Godkänd revisor, auktoriserad redovisningskonsult.

Johan är godkänd revisor sedan 2001 och redovisningskonsult. Han har arbetat på Revisorspoolen sedan april 2006. Innan dess var Johan anställd på revisionsbyrå i drygt sex år. Till en början jobbade han där som revisorsassistent i främst små och medelstora företag samt med bokslutsarbete och sedermera även som påskrivande revisor. Johan har även en bakgrund hos Skatteverket i drygt fem år.  Där arbetade han med person- och företagbeskattning samt skatterevision.


Johan Ramstedt
Mob: 073-670 07 31
Dir: 08-792 19 50
 

Pia Edstedt
Auktoriserad revisor

Pia är auktoriserad revisor sedan 1988. Till  Revisorspoolen kom Pia i december 2009. Närmast kommer Pia från en anställning på Ernst & Young, där hon har arbetat i 10 år som påskrivande revisor i ett antal mindre och medelstora företag inom olika branscher. Hon har även erfarenhet som revisionsansvarig för större företag samt varit påskrivande revisor för att antal föreningar och dotterbolag till utländska koncerner. 


Pia Edstedt
Mob: 070-639 38 81
Dir: 08- 792 19 70

Jonas Oscasson
Redovisningskonsult

Jonas är utbildad civilekonom och har arbetat på Revisorspoolen under många år med vissa avbrott. De senaste åren har han på sin fritid ägnat sig åt familjeliv.


Jonas Oscarsson

Therese drake af Hagelsrum
Revisorsassistent och redovisningskonsult

Therese Drake af  Hagelsrum gick ut ekonomlinjen 2013 och anställdes av Revisorspoolen samma år. Hon har arbetat extra med redovisning sedan 2009. Therese är är ansvarig för Revisorspoolen Redovisning men arbetar även med revisionsuppdrag. Redan som liten ville Therese arbeta på kontor men på fritiden är hästar och dressyr det bästa hon vet.


Therese Drake af Hagelsrum
Dir: 08-792 19 05

2014 firar vi 25 års jubileum!

Det innebär en massa samlad kompetens och erfarenhet men vi fortsätter dock att klättra på utvecklingens stege för att utveckla oss och företaget till fördel för våra kunder.
Detta innebär konternuerliga fortbildningar och kvalitetskontroller både internt och externt.