Om våra tjänster

Vi utför kvalificerad rådgivning för små och medelstora företag. Med hjälp av goda personliga relationer och nära kontakt vill vi skapa ett mervärde för våra kundföretag. Vi  har lång erfarenhet av företagande och vi kan mycket om redovisningsfrågor och revision. 

Våra kunder består till stor del av små och medelstora ägarledda företag inom de flesta branscher, bostadsrättsföreningar, stiftelser och andra icke vinstdrivande organisationer
 

Revision

En årlig hälsokontroll och den kvalitetsstämpel som ditt företag behöver vid kontakter med kunder, leverantörer, bank, skatteverket och andra intressenter 
• Våra auktoriserade och godkända revisorer utför kvalificerad, lagstadgad och uppdragsrevision.
• Vi utför revision enligt svensk revisorsstandard
• Vi är medlemmar i branschorganisationen FAR vilket innebär kontinuerlig kvalitetskontroll och utbildning för våra revisiorer och assistenter.
 

Bokslut, koncernredovisning och årsredovisning

Vi hjälper till, färdigställer och upprättar de handlingar som krävs:

• Resultatplanering och bokslutsdispositioner
• Bokslutsbilagor och årsredovisning
• Bokslutsintyg
 

Rådgivning och övriga konsulttjänster

Använd oss gärna som ett kvalificerat bollplank med stora kunskaper om just ditt företag.

Vi analyserar ditt företag och kommer med förslag till förbättringar.
• Val av bolagsform
• Bolagsärenden
• Genomgång av rutiner
• Intyg


Vi siktar högt ! Det har vi alltid gjort.

Redovisning och lönehantering

För många företag kan det vara en god idé att köpa de redovisningstjänster som behövs. På så sätt får du tillgång till vår specialistkompetens och du kan istället koncentrera dig på din kärnverksamhet. 

• Löpande bokföring
• Lönehantering
• Avstämd månadsrapportering
• Resultatanalys
• Skattedeklarationer
 

Deklarationer och skatterådgivning

• Skatterådgivning
• Bolagets inkomstdeklaration
• Privata inkomstdeklarationer
• Taxeringsärenden