Revisorspoolen

vad ni än jobbar med, har Vi ekonomikompetensen ni behöver!

Auktoriserade och godkända revisorer och auktoriserade redovisningskonsulter

Vi är en liten organisation med ett stort kontaktnät

Revisorspoolen ger dig personlig service med hög kvalitet

Vi är medlemmar i branschorganisationen FAR

Några av de områden vi har kompetens inom:

Lagstadgad revision     •  Skatterådgivning    • Konkursutredningar   • Deklarationer
Redovisning och lönehantering     • Bokslut och årsredovisningar
Kvalificerat bollplank      • Resursförstärkning till ekonomiavdelningen